DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN
  10/03/2015

  1. Môi giới chứng khoán

  DNSE làm trung gian và tư vấn khách hàng mua, bán các loại chứng khoán đã niêm yết và chưa niêm yết.

  -       Cung cấp dịch vụ chất lượng hoàn hảo;

  -       An toàn bảo mật;

  -       Sản phẩm dịch vụ đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. 

  -       Giao dịch nhanh chóng, chính xác với mức phí môi giới hợp lý;

  -       Cung cấp thông tin thị trường nhanh chóng, đầy đủ;

  -       Nhiều hình thức ưu đãi hấp dẫn.

  2. Lưu kí chứng khoán

  DNSE phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lưu giữ, bảo quản chứng khoán của khách hàng, làm thủ tục chuyển chứng khoán vào tài khoản giao dịch chứng khoán giúp khách hàng dễ dàng thực hiện giao dịch và nhận đầy đủ mọi quyền lợi liên quan của chứng khoán.

  -       Thủ tục đơn giản, thuận tiện;

  -       Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đảm bảo thời gian hồ sơ được chấp thuận nhanh nhất;

  -       Tránh rủi ro cho khách hàng khi tự lưu giữ chứng khoán;

  -       Giúp khách hàng nhanh chóng nhận được mọi quyền lợi về chứng khoán.

  3. Tư vấn đầu tư

  -       Cung cấp các tư vấn đầu tư cho các khách hàng trên cơ sở trung thực, tin cậy và kịp thời. 

  -       Các sản phẩm nghiên cứu chuyên nghiệp, độc lập, cung cấp các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu, đa dạng và kịp thời. 

  -       Bám sát diễn biến thị trường hàng ngày, thường xuyên đưa ra các nhận định, tư vấn ngay trong phiên giao dịch để cung cấp cho khách hàng.

  4. Hỗ trợ giao dịch chứng khoán:

  -       Giao dịch trực tuyến qua Home Trading, Web Trading, Mobile Trading

  -       Giao dịch qua hệ thống Tổng đài điện thoại/Call Center

  -       Dịch vụ SMS giúp khách hàng tra cứu thông tin, đăng ký/hủy dịch vụ ngay khi yêu cầu.

  5. Dịch vụ tài trợ tài chính:

  -       Ứng trước tiền bán chứng khoán

  -       Sức mua ứng trước

  -       Giao dịch ký quỹ Margin tiêu chuẩn

  -       Giao dịch ký quỹ Margin mở rộng

  -       Sản phẩm hợp tác đầu tư

  6. Quản lý sổ cổ đông/Trái chủ

  Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, quy trình đơn giản và bảo mật tuyệt đối thông tin, DNSE đang cung cấp Dịch vụ Quản lý sổ cổ đông/trái chủ cho nhiều doanh nghiệp lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam:

  Đối với Tổ chức phát hành (TCPH): Tiết kiệm được tối đa thời gian, nhân lực và chi phí cho việc quản lý sổ cổ đông/trái chủ, tăng cường kết nối giữa cổ đông/trái chủ và doanh nghiệp. Tạo lập thị trường giao dịch, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu/trái phiếu trên thị trường thứ cấp. 

  Đối với cổ đông: Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, thực hiện quyền đơn giản, thuận tiện với chi phí hợp lý. Tiếp cận thông tin về doanh nghiệp nhanh chóng và chính xác. 

  Các dịch vụ Quản lý sổ cổ đông/trái chủ của DNSE gồm:

  -       Giám sát và lưu giữ hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần/trái phiếu cho cổ đông/trái chủ;

  -       Xác nhận và quản lý chuyển nhượng cổ phần/trái phiếu;

  -       Phong tỏa và giải tỏa cổ phiếu/trái phiếu;

  -       Thực hiện các quyền cho cổ đông/trái chủ;

  -       Hỗ trợ TCPH tổ chức họp Đại hội cổ đông;

  -       Hỗ trợ các thủ tục liên quan đến niêm yết cổ phiếu/trái phiếu, phát hành thêm cổ phần; và

  -       Lưu ký cổ phiếu khi doanh nghiệp tiến hành đăng ký giao dịch hoặc niêm yết. 

  Hướng dẫn thủ tục thực hiện quyền cổ đông:

  -       Chuyển nhượng cổ phần

  -       Phong tỏa, giải tỏa cổ phần

  -       Nhận cổ tức bằng tiền mặt

  -       Đặt mua/chuyển nhượng quyền mua phát hành thêm.