Dịch vụ giá trị gia tăng khác
    10/03/2015

    - Tư vấn chuyên sâu cơ cấu doanh nghiệp: tư vấn quản trị chiến lược, giới thiệu nhà đầu tư trong và ngoài nước

    - Tư vấn quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, tổ chức hội thảo giới thiệu công ty, cơ hội đầu tư

    - Tư vấn quản trị doanh nghiệp và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán