Giá trị cốt lõi
  25/02/2015

  I. Mục tiêu cốt lõi

   

  Trở thành công ty chứng khoán số một Việt Nam về thị phần môi giới chứng khoán phái sinh, ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp và là nơi làm việc được lựa chọn của nhân tài đất Việt.

   

  II. Các cặp giá trị cốt lõi

   

  1. Tôn trọng con người & đánh giá cao con người phù hợp

  - DNSE luôn tin tưởng và tạo mọi điều kiện, phương tiện và môi trường làm việc để cán bộ, nhận viên được cống hiện, phát triển năng lực cá nhân.

  - Cam kết tạo môi trường làm việc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và tôn trọng lẫn nhau.

   

  2. Trách nhiệm và tinh thần làm chủ

  Đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân.

  Mỗi cán bộ, nhân viên chủ động hoàn thành mọi công việc được giao, vì sự phát triển chung của DNSE.

   

  3. Tôn vinh thành công & học hỏi từ thất bại

  Thành công của mọi cá nhân đều được tôn vinh, ghi nhận.

  Đối mặt với thất bại và rút ra bài học hướng tới thành công.

   

  4. Tinh thần sáng tạo & đổi mới

  Khuyến khích tinh thần sáng tạo, đổi mới của mọi cán bộ, nhân viên từ những việc nhỏ nhất.

   

  5. Cam kết & bắt đầu công việc với suy nghĩ thành công

  - Cam kết hoàn thành mọi công việc được giao với tình thần trách nhiệm cao nhất, hướng tới thành công của doanh nghiệp.

   

  6. Trung thực và chuyên nghiệp

  - Tác phong lịch sự, chuyên nghiệp

  - Không gian dối, tư lợi cá nhân, hướng tới lợi ích chung của cả tập đoàn.