M&A và tái cấu trúc doanh nghiệp
    10/03/2015

    - Tư vấn trình tự, thủ tục M&A các doanh nghiệp

    - Hỗ trợ tìm kiếm đối tác và kết nối nhu cầu thực hiện M&A

    - Tư vấn các phương án thực hiện thành công giao dịch và xin phép các cơ quan quản lý

    - Tư vấn chuyển đổi hình thức, giải thể, phá sản doanh nghiệp