Báo cáo phân tích ngành ô tô (14/7/2016)
    14/07/2016
     Ngành Ô tô trong thời gian tới sẽ chịu tác động rất nhiều bởi sự thay đổi trong chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng vẫn ổn định do nhu cầu tăng cao khi thu nhập của người dân tăng lên cũng như để phục vụ cho hoạt động thương mại, vận tải ngày càng mở rộng.
    Xin xem chi tiết theo file dưới đây: