Tổng Quan
  25/02/2015

  Giới thiệu chung:

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép Thành lập và Hoạt động ngày 30/10/2007 với số vốn điều lệ ban đầu 38 tỷ đồng. Hiện nay, DNSE đang hoạt động với số vốn điều lệ 160 tỷ đồng với các nghiệp vụ kinh doanh bao gồm: môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán và tư vấn tài chính doanh nghiệp. Mục tiêu cuối năm 2015, vốn điều lệ DNSE sẽ đạt 300 tỷ đồng. 

   

  Với hơn 07 năm hình thành và phát triển, trải qua bao thăng trầm của thị trường chứng khoán, đến nay DNSE đã nâng cao năng lực tài chính, không ngừng củng cố hoạt động, đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin hiện đại vào bậc nhất tại Việt Nam, hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ và trở thành công ty chứng khoán uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

   

  Tầm nhìn:  

  • Trở thành Công ty chứng khoán số 1 về sản phẩm chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  • Trở thành ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp đối với nhà đầu tư thông thái.

  • Tạo cơ hội tăng trưởng lợi ích bền vững cho cổ đông.

  • Tạo môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và hiệu quả nhất cho đội ngũ cán bộ nhân viên của Công ty; tạo điều kiện cho cán bộ chủ động phát huy tối đa năng lực và khả năng sáng tạo trong công việc; là nơi làm việc được lựa chọn của các nhân tài đất Việt, đóng góp xây dựng kinh tế xã hội đất nước.