Bản tin chứng khoán Tuần (Từ ngày 27/04/2020 đến ngày 29/04/2020)
  27/04/2020

  Đi lên trong nghi ngờ


  Thị trường chứng khoán tiếp tục đi lên trong nghi ngờ với sự phân hóa cao. Dòng tiền chuyển dần sang penny, nhóm các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khả quan trong quý I và các doanh nghiệp được mua cổ phiếu quỹ.

  Dòng tiền đang có dấu hiệu rút ra khi MFI đã cắm xuống sau khi đi vào vùng quá mua. VN-Index nhiều khả năng test lại mốc MA20.

  Dòng tiền trên thị trường mặc dù có dấu hiệu rút ra và nhìn chung đang thoát khỏi những mã vốn hóa lớn và midcap nhưng về cơ bản vẫn đang xoay tua mạnh trên thị trường và luân chuẩn giữa các nhóm từ nhóm hạ tầng, thép sang nhóm penny. Những doanh nghiệp có được kết quả kinh doanh tốt cũng thu hút dòng tiền mạnh mẽ.


  Chi tiết vui lòng xem file đính kèm dưới đây