Báo cáo phân tích mã LDG - Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
  02/12/2019
  Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm qua, tổng tài sản tăng 358% từ năm 2013. Trong 2 năm tới, 3 dự án lớn của LDG (Viva City, Marina Tower và Viva Park) dự kiến mang lại lợi nhuận ròng khoảng 2.240 tỷ đồng, nâng giá trị sổ sách lên 20.000 đ/cp. So với thị giá hiện tại, mức chiết khấu sâu giúp LDG là một cơ hội rất hấp dẫn đầu tư. Bên cạnh đó, LDG còn rất nhiều dự án tiếp tục triển khai song song với các dự án trên (như High Intela, West Intela, Khu đô thị mới Bãi Bụt ... ) mang lại tiềm năng trong trung hạn.
   
  Tuy nhiên, LDG cũng có một số rủi ro tiềm ẩn, trong đó 2 rủi ro chính là: 1. Sự chững lại của ngành bất động sản trong trung hạn; và 2. LDG thiếu nguồn vốn dài hạn nhằm tiếp tục thực hiện các dự án trên, cần có phương án gia tăng nguồn vốn trong thời gian tới.
   

  Chi tiết báo cáo phân tích như sau:

  Báo cáo phân tích cổ phiếu LDG