Báo cáo Phân tích mã CMX (Công ty cổ phần camimex group)
  09/08/2019
  Công ty cổ phần camimex group (CMX) là công ty duy nhất ở Việt Nam và trên thế thới được chứng nhận bởi Naturland để chế biến tôm sinh thái. CMX cũng là công ty sở hữu  vùng nuôi sinh thái đầu tiên trên thế giới và là duy nhất tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn Châu Âu 834/07 và 889/08. Đây là lợi thế rất lớn giúp CMX còn tiến xa trong bối cảnh xu thế tiêu thụ sản phẩm Bio đang tăng nhanh ở châu Âu và Mỹ. Giá bán tôm của CMX luôn cao vượt trội so với giá bán tôm của các doanh nghiệp thủy sản khác. Một ưu thế vượt trội khách của CMX chính là diện tích nuôi truồng tôm sinh thái lên tới 7000 ha và đang tiếp tục mở rộng vùng nuôi thêm 1700ha. Đây là lợi thế rất lớn mà các doanh nghiệp khác không dễ gì có được.
   
  Tuy nhiên mức độ rủi ro về tài chính của CMX ở mức cao, bên cạnh đó Tôm cũng là loài có khả năng nhiễm bệnh cao. 


  Chi tiết báo cáo phân tích như sau:

   Báo cáo phân tích mã CMX