Báo cáo phân tích mã D2D - Công ty cổ phần phát triển đô thị công nghiệp số 2
  25/03/2019

  Báo cáo phân tích mã D2D - Công ty cổ phần phát triển đô thị công nghiệp số 2

      

  Công ty cổ phần phát triển đô thị công nghiệp số 2 (D2D) là doanh nghiệp hoạt động trong hai lĩnh vực là Phát triển đô thị và cho thuê Khu công nghiệp. Doanh thu và lợi nhuận chính của D2D vẫn chủ yếu đến từ mảng phát triển khu dân cư (KDC), trong đó dự án KDC Lộc An đã hoàn thành và bàn giao từ cuối 2018 và kì vọng sẽ đem lại doanh thu và lợi nhuận đột biến của D2D trong 2019 (riêng lợi nhuận đến từ KDC Lộc An đã đẩy EPS của D2D lên 60 nghìn/cổ phiếu). Ngoài ra dự án KDC phường thống nhất sẽ là dự án được kì vọng đem lại lợi nhuận cao và ổn định cho D2D trong tương lai dài hạn. Một trong những yếu tố đáng quan tâm khác của D2D chính là yếu tố tài chính lành mạnh khi lượng tiền và tương đương tiền gấp 9 lần vốn điều lệ và gần bằng vốn hóa. D2D cũng thường xuyên thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức tính trên thị giá ở mức vượt trội so với các doanh nghiệp niêm yết. 
  Rủi ro của D2D nằm ở tiến độ triển khai các dự án trong tương lai và khả năng duy trì lợi nhuận cao như năm 2019. 


  Chi tiết báo cáo phân tích như sau:

   Báo cáo phân tích mã D2D