Báo cáo phân tích mã DBC - CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam
  09/04/2020
  Kết thúc quý I/2020, Doanh thu DBC tăng lên 3.268 tỷ đồng, tăng 83% và lợi nhuận sau thuế trên 340 tỷ đồng, tăng 17 lần so với cùng kỳ nhờ sản lượng thực phẩm tăng mạnh. Dabaco là một trong những doanh nghiệp được hưởng lợi lớn nhờ việc tích trữ lương thực đầu năm 2020.
   
  Công ty cũng đã đẩy mạnh việc chăn nuôi, kinh doanh thực phẩm như trứng, thịt lợn ... bên cạnh duy trì sản xuất thức ăn chăn nuôi truyền thống từ 2018, hoàn thiện chuỗi giá trị ngành chăn nuôi.
   
  Nhà đầu tư có thể xem xét mua vào và gia tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu DBC với triển vọng tích cực năm 2020
   

  Chi tiết báo cáo phân tích như sau:

  Báo cáo phân tích cổ phiếu DBC