Báo cáo phân tích mã GMD - Công ty cổ phần Gemadept
  24/08/2018

   Công ty cổ phần Gemadept (Mã GMD) thành lập năm 1990 và là một trong 3 công ty đầu tiên được chính phủ chọn thí điểm cổ phần hóa. Sau gần 30 năm phát triển, Gemadept đã có những bước cơ cấu mạnh mẽ hoạt động kinh doanh, tập trung vào lĩnh vực chính là khai thác cảng biển. Trong 6 tháng năm 2018, doanh thu từ khai thác cảng đã chiếm trên 80% tổng doanh thu và dự báo sẽ tiếp tục tăng lên khi công suất khai thác năm 2018, 2020 lần lượt tăng thêm 23% và 47%.

   
  Cảng nước sâu Gemalink dự kiến đưa vào khai thác từ đầu năm 2020 sẽ là động lực tăng trưởng bền vững cho Gemadept trong tương lai; với công suất giai đoạn 1 lên tới 1,5 triệu containner, tiếp nhận tàu có trọng tải 200.000 DWT. Tiềm năng phát triển mạnh cùng tài sản đặc thù, lĩnh vực kinh doanh có nhiều lợi thế cạnh tranh lớn, chúng tôi nhận định GMD là một cơ hội hấp dẫn đối với các Nhà đầu tư dài hạn.
   
  Chúng tôi cũng lưu ý Gemadept đã áp dụng chính sách chia cổ tức tiền mặt khá lớn trong năm qua khiến lượng tiền mặt hiện tại khá thấp. Việc này có thể khiến công ty phải tăng nợ vay để có nguồn vốn đầu tư vào các dự án lớn hiện tại.
   
   

  Chi tiết báo cáo phân tích.

   

  Báo cáo phân tích mã GMD