Báo cáo phân tích mã HCM - CTCP Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
    09/04/2020

    Tại thời điểm cuối 2019, giá trị sổ sách của HCM là 14.071 đồng/cp, thị giá tại ngày  7/4/2020 là 14.400 đồng/cp, P/B quanh mức 1x là mức hấp dẫn cho một công ty chứng khoán hoạt động hiệu quả, luôn trong top 3 của ngành. Đặc biệt trong bối cảnh đầu tư 2020 khi hầu hết các ngành kinh tế đều bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì ngành chứng khoán, đặc biệt những công ty có danh mục tự doanh chiếm tỷ trọng nhỏ, có sẵn tiền mặt thì lại mở ra cơ hội lớn cho nhà đầu tư


    Chi tiết báo cáo phân tích như sau:

    Báo cáo phân tích cổ phiếu HCM