Báo cáo phân tích mã ITA - Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo
  06/06/2019

  Báo cáo phân tích mã ITA - Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo

      

  Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (ITA) là doanh nghiệp sở hữu quỹ đất và các khu công nghiệp lớn, tuy nhiên trong quá khứ doanh nghiệp đã sử dụng đòn bẩy lớn trong khi hiệu quả dự án không cao dẫn đến tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên trong vòng 3 năm trở lại đây, dòng tiền hoạt động kinh doanh của công ty bắt đầu dương, giúp công ty giảm dần áp lực trả nợ, thời kỳ khó khăn nhất của doanh nghiệp đã đi qua
  Điểm nhấn của ITA cũng giống như nhiều doanh nghiệp Bất động sản  Khu Công Nghiệp khác chính là việc hưởng lợi lớn từ dòng vốn FDI và sự chuyển dịch sx sang Việt Nam. Bên cạnh đó với dự án Bất Động Sản dân dụng như Everde City, kì vọng doanh thu và lợi nhuận của ITA sẽ tăng trưởng mạnh từ cuối 2020 khi dự án này có thể mở bán vào cuối năm nay. 
   
  Rủi ro với ITA cũng không nhỏ khi áp lực trả nợ vay tuy đã giảm, nhưng vẫn còn rất lớn, các khoản phải thu cũng cần lưu ý. Một điểm quan trọng nữa chính là tỷ lệ doanh thu của ITA với các công ty con, công ty liên kết chiếm hơn 70% nên khó để có thể dự đoán chính xác doanh thu, lợi nhuận. 

  Chi tiết báo cáo phân tích như sau:

   Báo cáo phân tích mã ITA