Báo cáo phân tích mã KBC - Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc
  10/04/2019

   Báo cáo phân tích mã KBC - Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc 

      

  Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) là một doanh nghiệp có quỹ đất và diện tích khai thác cho thuê Khu Công Nghiệp lớn nhất ở phía Bắc. Làn sóng liên tục mở rộng đầu tư của các doanh nghiệp FDI trong 3-5 năm trở lại đây khiến hệ số lấp đầy của các Khu Công Nghiệp (KCN) và giá cho thuê KCN gia tăng nhanh chóng. Dòng tiền ổn định từ sự phục hồi của thị trường BĐS cũng như từ mảng cho thuê KCN đã giúp KBC vượt qua thời điểm khó khăn nhất và sẽ dần đi lên từ 2019 đặc biệt là từ 2020 khi các Khu Công Nghiệp đang triển khai bắt đầu được cho thuê.
   
  Rủi ro của KBC với nhà đầu tư đến từ việc khó dự đoán chính xác doanh thu và lợi nhuận khi mà doanh nghiệp này có rất nhiều giao dịch với các công ty con, công ty liên kết. Bên cạnh đó tỷ lệ nợ/VCSH của KBC cũng rất cao so với các doanh nghiệp làm BĐS KCN, mặc dù ở thời điểm hiện tại tình hình tài chính của KBC đã được cải thiện đáng kể. 
   

  Chi tiết báo cáo phân tích như sau:

   Báo cáo phân tích mã KBC