Báo cáo Phân tích mã LHG (Công ty cổ phần Long Hậu)
  26/05/2019

  Báo cáo phân tích mã LHG - Công ty cổ phần Long Hậu

      

  Công ty cổ phần Long Hậu (Mã LHG - Hose) là công ty có vị trí đặc biệt thuận lợi để cho thuê đất khu công nghiệp, hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng chuyển dịch sản xuất/làn sóng mở rộng quy mô doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam. Kết quả hoạt động của LHG trong những năm qua luôn được duy trì tốt và dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh khi quỹ đất  còn lớn, đang gấp rút hoàn thiện để tiếp tục cho thuê mới.
   
  Chúng tôi cũng lưu ý Nhà đầu tư, việc giải tỏa đất để mở rộng khu công nghiệp sẽ có độ trễ, do đó có thể ảnh hưởng tới tiến độ cho thuê, hạch toán lợi nhuận của LHG. Tuy nhiên, đây vẫn là doanh nghiệp có nền tảng tài chính rất tốt, phù hợp với các Nhà đầu tư dài hạn.
   
   

  Chi tiết báo cáo phân tích như sau:

   Báo cáo phân tích mã LHG