Báo cáo phân tích mã MH3 - Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Cao Su Bình Long
  11/04/2019

  Báo cáo phân tích mã MH3 - Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Cao Su Bình Long

      

  Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Cao Su Bình Long (MH3) là một công ty con của tập đoàn cao su. Với lợi thế từ quỹ đất trồng cao su tại tỉnh Bình Phước, MH3 đã nhanh chóng chuyển mình sang mảng kinh doanh Khu Công Nghiệp (KCN). Hiện nay KCN MH3 với 218ha đã đi vào khai thác với hệ số lấp đầy hơn 92%, giúp MH3 có được doanh thu và lợi nhuận lớn trong thời gian gần đây. Do mảng kinh doanh KCN có lợi nhuận rất cao 55-80% so với 20-30% của kinh doanh cao su, MH3 đã đẩy mạnh mở rộng và triển khai KCN MH3 mở rộng với 400ha thương phẩm. Diện tích này ước tính sẽ bắt đầu được khai thác từ cuối năm 2019, đầu năm 2020, từ đó giúp cho doanh thu và lợi nhuận của MH3 tăng trưởng mạnh từ 2020. 
  Hiện tại MH3 cũng đang bị định giá dưới giá trị thật khi vốn hóa chỉ đạt 475 tỷ (ngày 10/04/2019) trong khi công ty có lượng tiền và tài sản tương đương tiền là hơn 600 tỷ và không hề có vay nợ tài chính. 
   
  Rủi ro với MH3 đến từ vị trí của doanh nghiệp này khi nằm ở xa cảng biển và thành phố Hồ Chí Minh. Điều này có thể khiến cho hệ số lấp đầy của MH3 mở rộng khó tăng trưởng trong thời gian đầu. Tuy nhiên đây không phải là rủi ro lớn. Thanh khoản của MH3 cũng ở mức thấp, thích hợp với nhà đầu tư dài hạn. 
   

  Chi tiết báo cáo phân tích như sau:

   Báo cáo phân tích mã MH3