Báo cáo phân tích mã MPC - Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú
  14/03/2019

  Báo cáo phân tích mã MPC - Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú    

   
  Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú (MPC) là doanh nghiệp có thị phần số 1 thế giới về tôm. Đây là doanh nghiệp đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong những năm gần đây trong việc khép kín và tăng tỷ lệ tự chủ trong quy trình nuôi tôm. Với công nghệ 2-3-4 các ao nuôi tôm của Minh Phú có thể cho công suất gấp 10 lần cách nuôi truyền thống, nhờ đó gia tăng lợi nhuận cho MPC và các hộ hợp tác nuôi thả. Bên cạnh đó MPC cũng đang có kế hoạch tăng vốn cho các đối tác chiến lược là các doanh nghiệp lớn có tiềm lực trong phân phối sản phẩm tôm như Mitsui của Nhật Bản và doanh nghiệp Hàn Quốc. 
  Bên cạnh những yếu tố trên thì cũng tồn tại nhiều rủi ro với MPC nhất là những yếu tố rủi ro về dịch bệnh, giá và các hàng rào thuế, hàng rào kỹ thuật khiến cho MPC có thể suy giảm mạnh lợi nhuận như những gì xẩy ra trong quá khứ. 


  Chi tiết báo cáo phân tích như sau:

   Báo cáo phân tích mã MPC