Báo cáo phân tích mã MWG - Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động
  09/04/2020
  Chuỗi Bách hóa xanh của MWG đang trên đà tăng trưởng mạnh từ giữa năm 2019. Nhu cầu tích trữ thực phấm và thay đổi thói quen tiêu dùng do dịch bệnh bùng phát đầu năm 2020 giúp gia tăng nhanh hơn thị phần của MWG trên đà tăng trưởng sẵn có.
   
  Mức định giá được chiết khấu sâu trong tháng 3 vừa qua, chúng tôi dự báo triển vọng tích cực cho MWG. Nhà đầu tư có thể mở trạng thái mua với cổ phiếu MWG và gia tăng tỷ trọng nếu dịch bệnh trong nước được kiểm soát, kết thúc sớm trong quý II/2020.
   
  Trường hợp dịch bệnh trong nước tiếp tục có diễn biến phức tạp, Nhà đầu tư lưu ý mức trích lập dự phòng cho các mặt hàng Điện thoại di động, Điện máy và phụ kiện
   

  Chi tiết báo cáo phân tích như sau:

  Báo cáo phân tích cổ phiếu MWG