Báo cáo Phân tích ngành BĐS Khu Công nghiệp 27.09.2016
    27/09/2016

    Ngành Bất động sản Khu công nghiệp Việt Nam đang đứng trước cơ hội thuận lợi để mở rộng quy mô, tăng cường hiệu quả khai thác và sử dụng các khu công nghiệp, khu kinh tế khi làn sóng hội nhập và đầu tư nước ngoài lan rộng cùng với đà phát triển tích cực của nền kinh tế vĩ mô …

    Xin xem chi tiết theo file dưới đây:

    Báo cáo Phân tích ngành BĐS Khu Công nghiệp 27.09.2016.pdf