Báo cáo Phân tích ngành Cao su tự nhiên (17/11/2016)
    17/11/2016

    Với triển vọng giá cao su tự nhiên hồi phục, các doanh nghiệp trồng, khai thác và chế biến cao su tự nhiên sẽ được hưởng lợi sau khi giá cao su liên tục sụt giảm từ giữa năm 2011 và tạo đáy trong năm 2016. Giá cao su tự nhiên trong thời gian qua đã hồi phục mạnh mẽ sau khi giá dầu thô, nguyên liệu chế biến cao su tổng hợp, đã tăng mạnh và giữ ở mức ổn định so với đầu năm nay. Đây là yếu tố thúc đẩy giúp các doanh nghiệp cao su có thể lạc quan hơn trong quý 4 và năm 2017.

    Xin mời xem theo đường link dưới đây:

    Báo cáo Phân tích ngành Cao su tự nhiên (17/11/2016).pdf