Báo cáo phân tích ngành Gỗ
  28/12/2018
   
   
   "Ngành gỗ toàn cầu duy trì tốc độ tăng trưởng cao với tỷ lệ 7,2% giai đoạn 2012-2016 và dự báo giai đoạn 2017-2020 sẽ đạt 9,2%/năm. Tại Việt Nam, gỗ và các sản phẩm gỗ đã trở thành ngành hàng xuất khẩu chủ lực, đứng thứ 5 về giá trị. Các hiệp định thương mại với các nước lớn trên thế giới như EVFTA, CPTPP .... sẽ tiếp tục hỗ trợ cho đà tăng trưởng của ngành gỗ tại Việt Nam, bên cạnh đà tăng trưởng của toàn cầu.
   
  Tuy nhiên, các doanh nghiệp ngành gỗ cũng cần chứng minh được xuất xứ nguồn nguyên liệu, tăng quy mô sản xuất để có thể tận dụng được các lợi thế của ngành."
   

  Báo cáo Phân tích Ngành Gỗ (28/12/2018)