Báo cáo phân tích ngành phân bón (20.07.2017)
    20/07/2017

     

    Trong những năm qua, ngành Phân bón rơi vào giai đoạn khó khăn, chịu áp lực cạnh tranh từ phân bón nhập khẩu cũng như nạn phân bón giả, phân bón kém chất lượng tràn lan trên thị trường. Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước, cơ quan quản lý đang triển khai những thay đổi chính sách quan trọng và được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho toàn ngành trong thời gian tới. Tuy vậy, ngay cả trong trường hợp các thay đổi  này diễn ra chậm, thì một vài doanh nghiệp đã bắt đầu cho thấy những tín hiệu tăng trưởng khả quan nhờ các lợi thế và chiến lược riêng biệt như: Đạm Cà Mau (DCM) hay Phân Bình Điền (BFC).
    Xin xem chi tiết theo file dưới đây: