Báo cáo phân tích nhanh mã DGW - Công ty cổ phần Thế giới số
    01/11/2019

    Công ty cổ phần thế giới số (DGW) đang vươn lên trở thành nhà phát triển thị trường cho các sản phẩm, thương hiệu muốn thâm nhập thị trường Việt Nam, một thị trường có tăng trưởng rất nhanh trong thời gian gần đây và được dự báo còn kéo dài trong nhiều năm nữa.  Dịch vụ phát triển thị trường MES (Market expansion service) được triển khai từ năm 2017 đang dần phát huy hiệu quả và đem lại tăng trưởng nhanh cho tất cả các ngành hàng/sản phẩm mà DGW phân phối, tốc độ tăng trưởng trung bình trên 50%/năm. Với thành công của MES, chắc chắn trong tương lai DGW sẽ có thể phân phối nhiều loại sản phẩm hơn, đặc biệt là các sản phẩm cao cấp có biên lợi nhuận gộp cao. Lũy kế 9 Tháng tăng trưởng LNST của DGW lên tới 43% và đạt 82% kế hoạch năm. 

     

    Chi tiết báo cáo phân tích như sau:

     Báo cáo phân tích nhanh cổ phiếu DGW