Báo cáo phân tích nhanh mã VCS - Công ty cổ phần Vicostone
  23/10/2019
  VCS - Triển vọng tích cực, khuyến nghị mua
   
  Về kỹ thuật, cổ phiếu VCS đã thoát khỏi trend giảm giá trong ngắn hạn khi đường MA5 và MA10 có xu hướng đi lên trên. Khi đường MA5 lần lượt cắt lên trên đường MA10, MA20, xu thế tăng giá của VCS có thể lại được tái lập.
   
  Về cơ bản, mức chiết khấu 22% từ đỉnh giúp định giá VCS quay trở lại ngưỡng P/E ~ 10 lần, khá hấp dẫn đầu tư khi xét đến đà tăng trưởng lợi nhuận trên 30% và còn tiếp tục duy trì do hưởng lợi từ vĩ mô

  Chi tiết báo cáo phân tích như sau:

   Báo cáo phân tích nhanh cổ phiếu VCS