Báo cáo triển vọng ngành Thép
    06/12/2017

    Ngành Thép Việt Nam nói chung đang trong thời điểm thuận lợi với sự hỗ trợ từ các chính sách bảo hộ của nhà nước cho đến năm 2020. Bên cạnh đó giá thép thế giới đã bắt đầu hồi phục từ giữa năm 2016 sau khi Trung Quốc là nước thứ nhất về sản xuất và tiêu thụ thép, có những biện pháp cắt giảm sản lượng thép. Đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp Thép trong nước thay đổi, đặc biệt là công nghệ sản xuất nhằm gia tăng sản lượng và giá thành sản xuất. Những doanh nghiệp như Hòa Phát là một ví dụ điển hình cho chuyển biến đó của ngành thép.

    Xin xem theo file dưới đây:

    Báo cáo triển vọng ngành Thép.pdf