Báo cáo triển vọng ngành Dầu khí
  28/09/2018

   

   

   Mặc dù Mỹ đẩy mạnh khai thác dầu đá phiến và vươn lên vị trí thứ 3 trong nhóm các nước xuất khẩu dầu, nhưng Mỹ vẫn là nước nhập siêu hơn 7 triệu thùng/ngày, bên cạnh đó nhu cầu tiêu thụ toàn thế giới vẫn tiếp tục tăng cộng thêm cấm vận với Iran khiến cho cung dầu vẫn có xu thế vượt trội so với cầu. Điều này tác động trực tiếp lên xu thế tăng của giá dầu từ nay tới 2019. 

   
  Ngành dầu khí Việt Nam được  kì vọng sẽ tăng trưởng trong 2019 một phần được hưởng lợi từ diễn biến giá dầu tăng, phần khác dựa vào khả năng đẩy mạnh khai thác trở lại của một số dự án khai thác tại các bể dầu khí từ 2019. Trong đó các doanh nghiệp như GAS, PVB, PVS là những doanh nghiệp được hưởng lợi sớm nhất. 
   
   

  Báo cáo triển vọng nghành Dầu khí (27/09/2018)