Báo cáo vĩ mô Quý 4 2017
    01/12/2017

    Nền kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam có nhiều tín hiệu khởi sắc. Với chính sách tài khóa, giữ ổn định mặc bằng lãi suất cùng với đó là chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát giúp cho nhà nước tiếp tục kích thích tăng trưởng tín dụng. Thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến một năm tăng trưởng kỷ lục và vẫn cho thấy rất nhiều tiềm năng tăng trưởng ở phía trước. Đặc biệt nhóm cổ phiếu ngân hàng, dầu khí, thép và các cổ phiếu nằm trong chương trình thoái vốn của nhà nước.

    Chi tiết xin xem theo file dưới đây:

    Báo cáo vĩ mô Quý 4.pdf