Báo cáo vĩ mô Quý IV 2019
    04/12/2019

    Thị trường chứng khoán cuối năm 2019 được đánh giá tích cực dựa trên đánh giá kinh tế vĩ mô, khi dòng vốn đầu tư FDI vẫn tiếp tục được đổ vào Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng GDP 9T cũng ở mức kỷ lục. Bên cạnh đó Thị trường Chứng khoán ngày càng đón nhận thêm nhiều quỹ ngoại, đặc biệt là các quỹ chỉ số. Tăng trưởng tín dụng, cung tiền, không còn ở mức cao nhưng việc lãi suất cho vay ngắn hạn liên tục giảm khiến cho dòng tiền tìm đến những kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao hơn như chứng khoán. Đây là cơ sở để VN-Index trong quý IV 2019 và những tháng đầu năm 2020 tiếp tục tăng trưởng và giữ quanh mốc 1000 điểm. Những ngành, Điện, Nước, công nghệ và đặc biệt là Bất Động Sản được đánh giá khả quan


    Chi tiết báo cáo phân tích như sau:

     Báo cáo vĩ mô Quý IV năm 2019