Báo cáo phân tích mã CCL - Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị dầu khí Cửu Long
  08/07/2019
  Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị dầu khí Cửu Long (CCL) là doanh nghiệp phát triển BĐS với dự án duy nhất tại thành phố Sóc Trăng. Dự án khu đô thị 5A là một dự án lớn, lên tới 110ha, với 59,7 ha đất thương phẩm. CCL đã tập trung triển khai từ 2010, tuy nhiên sau đó là thời kỳ thoái trào của lĩnh vực BĐS. Những năm gần đây CCL bắt đầu tăng cường hoàn thiện từng phân khu của dự án và tung sản phẩm ra thị trường. Trong trường hợp CCL có thể đẩy nhanh tiến độ dự án và tung sản phẩm vào những thời điểm nóng của thị trường thì doanh thu và lợi nhuận sẽ rất đột biến, dự kiến doanh thu và lợi nhuận của CCL trong 2019 là 504 và 94 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 53% và 70%. 
   
  Tuy nhiên rủi ro với CCL là không nhỏ khi năng lực tài chính của doanh nghiệp không thực sự mạnh, trong khi đó CCL cũng đang bị chiếm dụng vốn lớn bởi ctcp chế biến thủy sản Út Xi. Điều này ảnh hưởng tới khả năng tăng trưởng của CCL cũng như hoạt động kinh doanh những năm kế tiếp, đặc biệt trong bối cảnh thị trường BĐS đi xuống. 

   

  Chi tiết báo cáo phân tích như sau:

   Báo cáo phân tích mã CCL