Báo cáo Phân tích Ngành Thủy sản
    03/05/2019
     

    Ngành Thủy Sản trong năm 2019 được đánh giá chưa thực sự khả quan do vẫn chưa thể ngay lập tức khai thác các lợi thế thương mại từ các hiệp định tự do thương mại trong CTPP. Tuy nhiên mức độ phân hóa và sự phát triển của các doanh nghiệp trong ngành đang có xu thế đi lên khi các doanh nghiệp đang dần chú trọng vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi quy trình nuôi trồng và chế bến thủy sản. 

    Trong năm 2019 những doanh nghiệp ngành cá cũng sẽ gặp nhiều thách thức hơn khi mức thuế chống phá giá  tại thị trường Mỹ tăng mạnh với một số doanh nghiệp, trong khi đó các doanh nghiệp ngành tôm có điều kiện để có được tăng trưởng về giá cũng như sản lượng. Các doanh nghiệp tiêu biểu có thể kể đến như CMX, MPC hay IDI, là các doanh nghiệp đang có tốc độ tăng trưởng nhanh và có lợi thế cạnh tranh để có thể tiếp tục phát triển ổn định. 


    Báo cáo Phân tích Ngành Thủy sản (26/04/2019)