Bức tranh ngành ngân hàng 2017
    29/03/2017

    “ … Bức tranh Ngành Ngân hàng năm 2017 sẽ cho thấy sự phân hóa rõ nét đối với từng Ngân hàng riêng biệt khi mà mức độ cạnh tranh ngày một tăng cao trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa. Bên cạnh đó, áp lực đáp ứng tiêu chuẩn Basel II theo đúng lộ trình cũng như giải quyết nợ xấu còn tồn đọng đòi hỏi các Ngân hàng cần có những biện pháp tăng vốn và nâng cao khả năng quản trị rủi ro. Đáng chú ý, ẩn số nới trần sở hữu nước ngoài sẽ tạo tiền đề và động lực lớn đối với nhóm cổ phiếu Ngân hàng đang niêm yết … ‘’

    Xin xem chi tiết theo file dưới đây:

    Bức tranh ngành ngân hàng 2017.pdf