Đánh giá triển vọng TTCK VN Quý 2/2017
    12/05/2017

    Tình hình kinh tế Việt Nam tuy chưa có nhiều dấu hiệu tích cực, tuy nhiên những dấu hiệu cho thấy tình hình này sẽ được cải thiện tốt hơn trong quý 2. Riêng thị trường chứng khoán được nhận địch tiếp tục tích cực bởi các yếu tố hỗ trợ dòng tiền khả quan. Khi tổng phương tiện thanh toán trong quý I tăng 3.36% so với cuối 2016. Lượng tiền mua ròng của cá nhân và tổ chức nước ngoài lên tới hơn 5000 tỷ. Trong khi đó sự sôi động của thị trường và là động lực tăng trưởng chính đến từ nhà đầu tư trong nước khi chiếm tới 98% giá trị giao dịch. Hiện tượng Sell in May sẽ khó xẩy ra và hai nhóm ngành Bất Động Sản và Ngân Hàng được đánh giá cao trong quý II 2017.

    Xin mời xem theo file dưới đây:

    Đánh giá triển vọng TTCK VN Quý 2/2017.pdf