DNSE CBTT Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Thuế Thành phố Hà Nội.
  13/01/2020

  CÔNG TY CP

  CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           

  CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK

  Kính gửi:             - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                             -   Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

                             -   Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

   

  Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

  Mã chứng khoán: 064

  Địa chỉ trụ sở chính: : Tầng 5, tòa nhà HACC1 Complex Building, 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN

  Điện thoại: 024.7304.7304

  Fax: 024.32008583

  Người công bố thông tin: Ngô Anh Sơn      Chức vụ: Tổng Giám đốc

  Địa chỉ: : Tầng 5, tòa nhà HACC1 Complex Building, 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN

  Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.7304.7304 ( 269)

  Fax: 024.32008583

   

  Loại thông tin công bố  : 24h     

   Nội dung thông tin công bố:

   Công ty CP chứng khoán Đại Nam CBTT Quyết định số 496/ QĐ-CT-TKT8-XPVPHC ngày 07/01/2020 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Chứng khoán Đại Nam.


  Chi tiết theo File đính kèm 

   

  Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

   

   

   

  Người công bố thông tin

  Tổng Giám đốc

   

   

   

   

   

  Ngô Anh Sơn