Thông báo bổ sung thêm số HOTLINE
  28/05/2018

  Kính gửi Quý khách hàng,

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam xin thông báo triển khai hệ thống tổng đài Hotline mới để kết nối và hỗ trợ tốt nhất Quý khách hàng như sau:

  Số hotline đặt lệnh, giao dịch tiền và giải đáp thông tin mới: 024.7108.9234

  Máy lẻ101: Dịch vụ Khách hàng

  Máy lẻ102: Kế toán giao dịch (cung cấp và giải đáp các yêu cầu dịch vụ về giao dịch tiền).

  Máy lẻ103: Dịch vụ tài chính (giải đáp các yêu cầu về dịch vụ tài chính).

  Máy lẻ104: Hành chính nhân sự

  Máy lẻ105: Quản lý giao dịch (đặt lệnh và giải đáp thông tin về giao dịch chứng khoán)

   

  Quý khách hàng vẫn có thể liên hệ với chúng tôi theo số cũ: 024.7304.7304

   

  Trân trọng thông báo!