DNSE thông báo cấp lại sổ cổ đông bị mất
  04/04/2019

   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM THÔNG BÁO CẤP LẠI SỔ CỔ ĐÔNG BỊ MẤT

   Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam tiếp nhận 02 Đơn xin cấp lại Sổ cổ đông do bị mất với các thông tin như sau:

   1-    Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Mã cổ đông: DNSE0010; Sở hữu 13.000 cổ phần.

   2-    Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Mã cổ đông: DNSE0019; Sở hữu 10.000 cổ phần.

   Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, nếu Công ty CP Chứng khoán Đại Nam không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/ hoặc không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào liên quan đến Sổ cổ đông nêu trên, Công ty CP Chứng khoán Đại Nam sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định pháp luật.

   Trân trọng!