DNSE thông báo: Giảm lãi suất cho vay GDKQ thấp nhất 9.5%
  11/03/2020

  THÔNG BÁO

  V/v: Áp dụng lãi suất ưu đãi cho vay Giao dịch ký quỹ

   

  KÍNH GỬI:  QUÝ KHÁCH HÀNG

  Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam (DNSE) xin thông báo điều chỉnh giảm mức lãi suất cho vay Giao dịch ký quỹ (GDKQ) áp dụng cho khách hàng của DNSE, cụ thể:


   - Dư nợ bình quân tháng dưới 300 triệu, lãi suất cho vay : 12% 

   

   - Từ 300 triệu đến dưới 500 triệu, lãi suất cho vay: 11,5%/năm 

   

   - Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ, lãi suất cho vay: 10,5%/năm 

   

   - Từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ, lãi suất cho vay: 10%/năm 

   

   - Từ trên 2 tỷ, lãi suất cho vay: 9,5%/năm 


  Ghi chú: Mức lãi suất áp dụng được xét theo mức dư nợ bình quân và được đánh giá theo tháng (so sánh với dư nợ thực tế của tháng liền trước đó)

  Ngày đánh giá dư nợ bình quân hàng tháng: trong 05 ngày làm việc tính từ đầu tháng.


  * Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho toàn bộ khách hàng đang sử dụng dịch vụ GDKQ tại DNSE.


  * Thời gian áp dụng: Áp dụng từ ngày 16/03/2020. Chỉ áp dụng cho các khoản vay GDKQ mới giải ngân sau ngày đánh giá dư nợ bình quân. Đối với các khoản vay của khách hàng đã được giải ngân trước ngày đánh giá dư nợ sẽ áp dụng theo chính sách lãi suất tại thời điểm giải ngân khoản vay.


  Các quy định khác: Tuân thủ theo hợp đồng GDKQ và pháp luật hiện hành


  Trân trọng thông báo!