Tài liệu Hội thảo Giới thiệu sản phẩm mới Chứng quyền có bảo đảm
  15/03/2018

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam phối hợp Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh tổ chức:

  Chủ đề: Hội thảo Giới thiệu sản phẩm mới Chứng quyền có bảo đảm 

  Trình bày: 

  - Ông Nguyễn Địch Thanh - Phó Giám đốc Phòng Nghiên cứu Phát triển Sở GDCK HCM

  - Ông Trần Phú Minh - Chuyên viên Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết Sở GDCK HCM

  Thời gian: Từ 15h00 đến 18h00 ngày 14/3/2018 

  Địa điểm: Hội trường Tầng 5-Tòa nhà HACC1-35 Lê Văn Lương-Nhân Chính-Thanh Xuân-Hà nội


   
  Tài liệu hội thảo:

  1- Clip giới thiệu tổng quát: https://www.youtube.com/watch?v=omlrAM8HwAA

  2- Clip trình bày về giao dịch: https://drive.google.com/file/d/1XxTwtTxfAcxXZEJcKd-3O0D7hKJYn0Vo/view

  3- Slide: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/ViewArticle/8d112b55-3fc0-4f73-8044-061d64d70cdd