THÔNG BÁO V/v: Giảm lãi suất cho vay Giao dịch ký quỹ
  19/03/2018

  KÍNH GỬI:  QUÝ KHÁCH HÀNG

  -         Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;

  -         Căn cứ Hợp đồng Giao dịch ký quỹ;

   

  Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam (DNSE) xin thông báo điều chỉnh giảm mức lãi suất cho vay Giao dịch ký quỹ (GDKQ) áp dụng cho khách hàng của DNSE, cụ thể:

   

  1.      Điều chỉnh giảm lãi suất đang áp dụng của khách hàng. Mức lãi suất mới: 12.5%/năm.

  2.      Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho toàn bộ khách hàng đang sử dụng dịch vụ GDKQ của DNSE.

  3.      Thời gian áp dụng: Áp dụng từ ngày 20/03/2018. Chỉ áp dụng cho các khoản vay GDKQ mới giải ngân từ ngày 20/03/2018. Đối với các khoản vay của khách hàng đã giải ngân trước ngày 20/03/2018 sẽ áp dụng theo chính sách lãi suất cũ.

  4.      Các quy định khác: Tuân thủ Hợp đồng GDKQ và Pháp luật hiện hành.

   

  Trân trọng thông báo! 

   

   

  Thông báo đính kèm Giam lai suat GDKQ tieu chuan 20032018.PDF