Thông báo giao dịch trở lại từ ngày 25/01/2018 tại Sở GDCK HCM
  25/01/2018

   THÔNG BÁO

  Về việc: Tổ chức giao dịch trở lại từ ngày 25/01/2018 tại Sở GDCK TP.HCM

   

    Sau khi khắc phục sự cố giao dịch xảy ra vào ngày 22/01/2018 và được sự chấp thuận của Chủ tịch UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM thông báo: 

       1   Sở GDCK TP.HCM tổ chức giao dịch trở lại bình thường kể từ ngày 25/01/2018. 

       2   Giá tham chiếu cho ngày giao dịch 25/01/2018 là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch 22/01/2018. Trường hợp ngày giao dịch 22/01/2018 không có giá khớp lệnh, giá tham chiếu cho ngày giao dịch 25/01/2018 là giá đóng cửa của ngày giao dịch 19/01/2018. (Vui lòng tham khảo giá tham chiếu tại https://www.hsx.vn/Modules/Rsde/RealtimeTable/LiveSecurity)

  Sở GDCK TP.HCM chân thành cảm ơn sự hợp tác của các thành viên thị trường và công chúng đầu tư. 

  Trân trọng./.

   

                        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2018

                                  SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH