Thông báo Lịch nghỉ Giao dịch Năm 2019
  05/12/2018

  Kính gửi Quý Khách hàng!

  Căn cứ:

  -          Công văn số 3329/UBCK-PTTT ngày 25/05/2018của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việcchấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2019;

  -          Thông báo số 1108/TB-SGDHCM ngày 29/08/2018của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hồ Chí Minh về việc công bố lịch nghỉ giao dịch năm 2019;

  -          Thông báo số 948/TB-SGDHN ngày 21/08/2018của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc nghỉ giao dịch năm 2019;

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) thông báo lịch nghỉ giao dịch chứng khoán năm 2019cụ thể như sau: 

   

  TT

  Sự kiện

  Ngày nghỉ giao dịch theo Luật  Lao động

  1

  Tết Dương lịch

  Nghỉ 02 ngày.
  Nghỉ từ Thứ Hai, ngày 31/12/2018 đến hết Thứ Ba, ngày 01/01/2019.

  2

  Tết Nguyên Đán

  Nghỉ 05 ngày.
  Nghỉ từ Thứ Hai ngày 04/02/2019 (tức 30 Tết Âm lịch) đến hết Thứ Sáu ngày 08/02/2019 (tức mùng 4 tết Âm lịch).

  3

  Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 âm lịch)

  Nghỉ 01 ngày
  Thứ Hai ngày 15/4/2019 (Nghỉ bù theo Luật Lao động).

  4

  Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5

  Nghỉ 03 ngày.
  Nghỉ từ Thứ Hai ngày 29/4/2019 đến hết Thứ Tư ngày 01/5/2019.

  5

  Quốc khánh 02/9

  Nghỉ 01 ngày. Thứ Hai ngày 02/9/2019.

   

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam trân trọng thông báo!