Thông báo về việc giả mạo thông tin
  24/01/2018

   THÔNG BÁO

  Về việcGiả mạo thông tin thời gian giao dịch bù giờ và thời gian giao dịch tiếp theo

  Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

   

  Hiện nay, trên thị trường xuất hiện thông tin giả mạo Sở GDCK TP.HCM về việc điều chỉnh bù giờ và thời gian giao dịch tiếp theo. Sở GDCK TP.HCM khẳng định thông tin đó không đúng sự thật và đã báo cáo cơ quan chức năng làm rõ nguồn gốc, mục đích mạo danh.

  Sở GDCK TP.HCM khuyến cáo nhà đầu tư theo dõi thông báo, thông tin chính thức trên website của Sở và các nguồn chính thống khác, cảnh giác với các thông tin giả mạo và tin đồn thất thiệt.

   Sở GDCK TP.HCM sẽ có thông báo chính thức tiếp theo.

  Trân trọng./.

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2018

   

  SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH