Báo cáo Triển vọng ngành Ngân hàng năm 2018
  07/05/2018

  Lợi nhuận sau thuế của các Ngân hàng nhìn chung đã tăng trưởng mạnh mẽ trong năm qua nhờ hưởng lợi tích cực từ nền kinh tế, tăng trưởng tín dụng tốt và nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ.

  Dự báo trong năm 2018, lợi nhuận ngành Ngân hàng vẫn tăng trưởng tích cực và là kênh đầu tư hấp dẫn. Tuy nhiên, sự phân hóa của các Ngân hàng sẽ ở mức cao hơn và những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt, tăng trưởng lợi nhuận bền vững sẽ là những cơ hội đầu tư đáng chú ý như ACB, MBB, VCB.

   

  Báo cáo phân tích ngành ngân hàng 2018 (04.05.2018)

   

  Slide triển vọng ngành Ngân hàng 2018 (04.05.2018)