Báo cáo triển vọng thị trường chứng khoán 2019
  12/03/2019

  BÁO CÁO TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2019

   

  Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018 đã có những biến động lớn do ảnh hưởng từ cả yếu tố gián tiếp (Dòng vốn ngoại, tâm lý Nhà đầu tư ...) và yếu tố tác động trực tiếp đến lợi nhuận doanh nghiệp (chi phí lãi vay tăng, chuyển dịch năng lực sản xuất - tiêu dùng ...). Sau 2 giai đoạn giảm điểm vào quý 2 và quý 4 năm 2018, thị trường chứng khoán đầu năm 2019 đã có mức chiết khấu sâu; nhờ đó VN-Index lại thu hút được sự quan tâm của các Nhà đầu tư trên thị trường, trong đó có cả Nhà đầu tư nước ngoài.

   
  Trong năm 2019, tăng trưởng kinh tế Việt Nam kỳ vọng được duy trì ổn định trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị thế giới dự báo có nhiều biến động. Với quan điểm thị trường tiếp tục có sự phân hóa cao, dòng vốn đầu tư sẽ tập trung vào các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh lớn, bền vững; Phòng Nghiên cứu - Phân tích DNSE đã đánh giá 6 nhóm ngành triển vọng năm 2019 gửi tới Quý Nhà đầu tư.
   
  Song song với những cơ hội đầu tư, từng nhóm Ngành/Doanh nghiệp vẫn sẽ có những rủi ro đi kèm. Quý Nhà đầu tư lưu ý các thông tin đã được phân tích trong Báo cáo này này và các Báo cáo cập nhật/Báo cáo chi tiết sắp tới để hạn chế rủi ro, tối ưu lợi nhuận
   

  Báo cáo triển vọng thị trường chứng khoán 2019